Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2204 al Comisiei din 22 decembrie 2020 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 în ceea ce privește rubricile referitoare la Regatul Unit și la dependențele Coroanei britanice din listele țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor autorizate pentru importurile în Uniune de anumite animale și carne proaspătă (Text cu relevanță pentru SEE)