Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/966 al Comisiei din 1 iulie 2020 de încheiere a unei reexaminări în ceea ce privește un nou exportator a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1379 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biciclete originare din Republica Populară Chineză pentru un producător-exportator chinez, de instituire a taxei în ceea ce privește importurile produselor acestui producător și de încetare a înregistrării acestor importuri