/* */

Cauza C-233/10: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 16 decembrie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Țărilor de Jos (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2007/44/CE — Evaluarea prudențială a achizițiilor și a majorărilor de participații în sectorul financiar — Norme de procedură și criterii de evaluare)