POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o stanju priprav na celovito izvajanje uredb o interoperabilnosti v skladu s členom 78(5) Uredbe (EU) 2019/817 in členom 74(5) Uredbe (EU) 2019/818