RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind stadiul pregătirilor pentru punerea deplină în aplicare a regulamentelor privind interoperabilitatea în conformitate cu articolul 78 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2019/817 și cu articolul 74 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2019/818