RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar l-istat attwali tal-preparazzjonijiet għall-implimentazzjoni sħiħa tar-Regolamenti dwar l-Interoperabilità skont l-Artikolu 78(5) tar-Regolament (UE) 2019/817 u l-Artikolu 74(5) tar-Regolament (UE) 2019/818