KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl esamos padėties rengiantis visapusiškai įgyvendinti Sąveikumo reglamentus pagal Reglamento (ES) 2019/817 78 straipsnio 5 dalį ir Reglamento (ES) 2019/818 74 straipsnio 4 dalį