Zaak 7/85: Verzoek van het Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon van 19 november 1984 om een prejudiciële beslissing in de strafzaak tegen H. Vincendeau; burgerrechtelijk aansprakelijke partij: SA Shedis Avenue