Sag C-410/17: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 10. januar 2019 — sag anlagt af A Oy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 2, stk. 1, litra a) og c) — artikel 14, stk. 1 — artikel 24, stk. 1 — transaktioner mod vederlag — transaktioner i tilfælde, hvor modværdien delvist udgøres af ydelser eller varer — nedrivningskontrakt — købskontrakt for demontering)