Aviz în atenția persoanelor și a entității care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2018/1544 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2020/1482 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2018/1542 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1480 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice 2020/C 344/09