2009 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 366/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas Lapin Poron liha (SKVN)