Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/261 a Comisiei din 17 februarie 2021 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2021) 927] (Numai textele în limbile bulgară, daneză, franceză, germană, greacă, italiană, maghiară, neerlandeză, polonă, portugheză, slovacă și spaniolă sunt autentice)