Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/261, annettu 17 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 927) (Ainoastaan bulgarian-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, saksan-, slovakin-, tanskan- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)