Zadeva T-443/09 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 20. januarja 2010 – Agriconsulting Europe proti Komisiji ( Začasna odredba — Javna naročila — Postopek javnega razpisa — Zavrnitev ponudbe — Predlog za odložitev izvršitve in za sprejetje začasnih ukrepov — Izguba možnosti — Neobstoj resne in nepopravljive škode — Neobstoj nujnosti )