Cauza T-443/09 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 20 ianuarie 2010 — Agriconsulting Europe/Comisia ( Măsuri provizorii — Achiziții publice — Procedură de cerere de ofertă — Respingerea unei oferte — Cerere de suspendare a executării și cerere de măsuri provizorii — Pierderea unei șanse — Absența unui prejudiciu grav și ireparabil — Lipsa urgenței )