Asia T-443/09 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.1.2010 — Agriconsulting Europe v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset hankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Tarjouksen hylkääminen — Täytäntöönpanon lykkäämistä ja välitoimia koskeva hakemus — Tilaisuuden menettäminen — Vakavaa ja korjaamatonta vahinkoa koskeva edellytys ei täyty — Kiireellisyysedellytys ei täyty)