Kohtuasi T-443/09 R: Üldkohtu presidendi 20. jaanuari 2010 . aasta määrus — Agriconsulting Europe versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigihanked — Hankemenetlus — Pakkumuse tagasilükkamine — Kohaldamise peatamise ja ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Võimaluse kaotamine — Raske ja korvamatu kahju puudumine — Kiireloomulisuse puudumine)