Дело T-443/09 R: Определение на председателя на Общия съд от 20 януари 2010 г. — Agriconsulting Europe/Комисия ( Обезпечително производство — Обществени поръчки — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Отхвърляне на оферта — Молба за постановяване на временни мерки и за спиране на изпълнението — Загуба на възможност — Липса на значителна и непоправима вреда — Липса на неотложност )