TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Mengozzi - 26 května 2011. # Cathy Schulz-Delzers a Pascal Schulz proti Finanzamt Stuttgart III. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Finanzgericht Baden-Württemberg - Německo. # Volný pohyb osob - Zákaz diskriminace a občanství Unie - Daň z příjmu - Zohlednění příplatků za práci v zahraničí v rámci výpočtu progresivní sazby daně použitelné ve vztahu k dalším příjmům - Zohlednění příplatků poskytovaných úředníkům jiného členského státu, kteří plní své služební povinnosti v tuzemsku - Nezohlednění příplatků poskytovaných tuzemským úředníkům, kteří plní své služební povinnosti mimo tuzemsko - Srovnatelnost. # Věc C-240/10. Schulz-Delzers a Schulz