Kohtuasi T-97/08: Üldkohtu 13. septembri 2010 . aasta otsus — KUKA Roboter versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Oranži värvi toon) (Ühenduse kaubamärk — Oranži värvi toonist koosneva ühenduse kaubamärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))