2012/100/EU: A Bizottság határozata ( 2012. február 17. ) az új személygépjárművekből származó szén-dioxid-kibocsátás tekintetében a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint alkalmazott többletkibocsátási díj behajtásának módszeréről EGT-vonatkozású szöveg