2012/100/EU: Kommissionens afgørelse af 17. februar 2012 om en metode til opkrævning af afgifter for nye personbilers CO 2 -emissionsoverskridelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 EØS-relevant tekst