2012/100/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. února 2012 o způsobu vybírání poplatků za překročení emisí CO 2 z nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP