Vec C-402/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Liège (Belgicko) 24. mája 2019 — LM/Centre public d’action sociale de Seraing