Cauza T-717/17: Acțiune introdusă la 13 octombrie 2017 – Chioreanu/ERCEA