asia C-460/19 P: Valitus, jonka Stada Arzneimittel AG on tehnyt 14.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-804/17, Stada Arzneimittel v. EUIPO (Kaksi vastakkaista kaarta), 4.4.2019 antamasta tuomiosta