Mål C-264/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumänien) den 28 maj 2010 — Gheorghe Kita