Zaak T-433/11: Beroep ingesteld op 2 augustus 2011 — Makhlouf/Raad