Věc T-242/10: Usnesení Tribunálu ze dne 27. května 2011 — Danzeisen v. Komise ( „Žaloba na neplatnost — Nařízení č. 271/2010 — Žaloba, která se stala bezpředmětnou — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“ )