Kennisgeving aan bepaalde personen en entiteiten die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad en Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea 2020/C 217/05