2011/853/ES: 2011 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos pasirašymo Sąjungos vardu