SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (pritožbeni senat) z dne 8. novembra 2012.#Evropska komisija proti Guidu Stracku.#Pritožba – Javni uslužbenci – Uradniki – Dopust – Bolniški dopust – Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi prenosa dni letnega dopusta, ki jih zadevna oseba ni izrabila, na prvi stopnji – Člen 4 Priloge V h Kadrovskim predpisom – Člen 1e(2) Kadrovskih predpisov – Direktiva 2003/88/ES – Utemeljena pritožba – Stanje postopka, ki dovoljuje, da se o zadevi odloči – Zavrnitev tožbe.#Zadeva T‑268/11 P. SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (pritožbeni senat) z dne 8. novembra 2012