Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o potrebi po celovitem pristopu k obnovi mest (raziskovalno mnenje)