Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Nepieciešamība piemērot integrētu pieeju pilsētvides atjaunošanai” (izpētes atzinums)