Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om nødvendigheden af en integreret tilgang til byfornyelse (sonderende udtalelse)