Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie mianowania członków Europejskiej Grupy Konsultacyjnej ds. Konsumentów i ich zastępców