VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tiende verslag over de stand van de uitvoering en de uitvoeringsprogramma’s (zoals voorgeschreven in artikel 17 van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad inzake de behandeling van stedelijk afvalwater