Zadeva T-234/00: Sklep Splošnega sodišča z dne 6. oktobra 2011 – Fondazione Opera S. Maria della Carità proti Komisiji