Vec T-234/00: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. októbra 2011 — Fondazione Opera S. Maria della Carità/Komisia