Zaak T-234/00: Beschikking van het Gerecht van 6 oktober 2011 — Fondazione Opera S. Maria della Carità/Commissie