Lieta T-234/00: Vispārējās tiesas 2011. gada 6. oktobra rīkojums — Fondazione Opera S. Maria della Carità /Komisija