Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1576 af 18. oktober 2018 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2018) 6961) (EØS-relevant tekst.)