Rådets forordning (EØF) nr. 3062/80 af 25. november 1980 om indgåelse af fiskeriaftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Spaniens regering