Schriftelijke vraag E-6283/09 van Frieda Brepoels (Verts/ALE) aan de Commissie. De uitwijzing van Aminatoe Haidar uit de Westelijke Sahara en de positie van de Commissie ten aanzien van het Marokkaans en Europees beleid inzake de Westelijke Sahara