Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1299/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà relatati mas-subsistema tal-infrastruttura tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Test b’relevanza għaż-ŻEE