Απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 1987 σχετικά με το διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπαίδευση των νοσοκόμων