Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2338/88 af 25. juli 1988 om korrigering af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber og om tilpasning af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner