Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië en de aanpassing van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie - BIJLAGE V Lijst bedoeld in artikel 18 van de Toetredingsakte: overgangsmaatregelen - 3. VRIJ VERKEER VAN KAPITAAL