Akt o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii - PŘÍLOHA V Seznam uvedený v článku 18 aktu o přistoupení: přechodná opatření - 3. VOLNÝ POHYB KAPITÁLU