Πρόσκληση υποβολής προσφορών όσον αφορά την υποβολή σχεδίων επιδείξεως, δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού και διαχείρισης των πληροφοριών στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος (MEDSPA-89-1)